24 uurs service 7 dagen per week 365 dagen per jaar

Vetput

Een vetafscheider oftewel een vetput is een put in het rioolstelsel, met als doel bezinkbaar en drijvend vuil in het afvalwater tegen te houden. Het vuil kan namelijk verderop in het rioolstelsel zorgen voor verstoppingen of een verminderde afvoercapaciteit. Maar het kan ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie onnodig belasten of bij riooloverstorten tijdens hevige regenbuien in het oppervlaktewater terechtkomen.

De vetput bestaat eigenlijk uit twee putten of twee afzonderlijke ruimten in één put: de slibvangruimte (ook wel slibvanger of slibvangput genoemd) gevolgd door de olie- of vetafscheider. Ook zijn geïntegreerde afscheiders mogelijk waarbij beide ruimten zijn gecombineerd.

Onderhoud vetput

Regelmatig moeten slib, olie of vet worden verwijderd uit de vetafscheider om te voorkomen dat deze doorspoelen naar het rioolstelsel. In de praktijk wordt de onderhoudsfrequentie door afscheiderproducenten bepaald door een maximale vullingsgraad van de vetput, te weten: een maximale vulling van 50% slib in de slibvangruimte, een drijflaag vet van maximaal 16 cm in de vetafscheider of het bereiken van 4/5 van de maximale olieopslagcapaciteit in de olieafscheider.

Vetput ontstoppen

Het kan voorkomen dat de vetput verstopt raakt. Ontstoppingsbedrijf J. van Elp kan alle problemen hieromtrent voor u oplossen.